default-logo

Cleandesk.nu biedt verschillende trainingen, die zowel afzonderlijk als gekoppeld gegeven gegeven worden. Rode draad is meer structuur en minder stress ervaren op je werkplek.

De cleandesk.nu keuzemaker is gebaseerd op het kinderspelletje ‘peper en zoutstel’/flipflap, gemaakt van een vouwblaadje, waarmee de toekomst voorspeld kan worden. Een enorme uitdaging is het grafisch en visueel uitleggen van de juiste vouwwijze.